UPANAYANAM

Aadarsh
Ajay
Dhruv & Vadhanth
K. Adhithya
S. Sai Shyam
Vaibhav
Sai Raghav
Hari Sankar Ganesh
Tarun & Saashwat
Sai Krishna
Shravan
Praneshkaushikan
Vishnu