TAMIL/ TELUGU/ MALAYALI/ NORTH INDIAN

Swetha & Srinath
Varun & Charlite
Priyanka & Srikanth
Sree Vidya & Raj Kumar
Adil & Nivi
Hari Prasad & Gayathri
Sidharth & Nandhinee
Seema & Prashant
Venkatesh & Revathi
Chandhini & Sathya Narayanan
Yajus Adyithya & Nanthinpriya
Siddharth & Sukanya
Radhika & Kaushik
Dhara & Anand
Devikala & Santhilkumar
Soorya & Prakash
Shruthi & Praveen
Saranya & Karthik